ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2562/PALANCHAI TV/nuk-pol.nop/0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมไฟวัตถุระเบิดการจราจรช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2562เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

/PALANCHAI TV/nuk-pol.nop/0817082129-รายงาน


/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ.0817082129-ข่าว
ร.ต.ต.นพรัตน์-สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยการดำเนินงานของ พันตำรวจเอก ดร.พัฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และคณะ เพื่อป้องกันปราบปรามอำนวยความสะดวกรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี2562

พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นวันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของไทย และในวันสำคัญดังกล่าวนี้ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟ ตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก สถานที่บางแห่ง มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง งานแสดงแสงสีเสียง หรืองานเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน รำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและโคมลอย

ตลอดรวมถึงอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบแฝงเข้าไปในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจราจร การดำเนินการป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงให้ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยมีเป้าหมายได้แก่ 1 กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเช่นอาวุธปืนยาเสพติดการพนันต่างๆ ,2 กดดันป้องปรามเพื่อตัดโอกาสในการกระทำผิดอาชญากรรมต่างๆในสถานที่จัดงานรื่นเริง,

3 กวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ,4 กวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิงประทัดพลุที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิงประทัดที่ได้รับอนุญาต ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการปิดล้อมตรวจค้น และตั้งจุดตรวจจุดสกัดอาชญากรรมทั้งปวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงของทุกๆปี จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมาร่วมงานกิจกรรมรื่นเริงเป็นจำนวนมาก อาจเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรม การประทุษร้ายต่อทรัพย์และการก่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายขึ้นได้ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

จึงจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังในรูปแบบบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อระดมกวาดล้างป้องกันปราบปราม อาชญากรรมซึ่งจะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านทุ่มเทการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติการร่วมกันครั้งนี้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันจะส่งผลโดยรวม ต่อชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด และความผาสุกของประชาชนในพื้นที่.-

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ.0817082129-ข่าว
ร.ต.ต.นพรัตน์ สุประไตร-สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ