อำเภอเบตง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบรองเท้า ถุงเท้า ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

อำเภอเบตง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบรองเท้า ถุงเท้า ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ยะลา – อำเภอเบตง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบรองเท้า ถุงเท้า ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ตามโครงการ “ปันเสื้อ เพื่อเท้าน้อง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมมอบรองเท้า ถุงเท้า ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ จำนวน 6 โรงเรียน ตามโครงการ “ปันเสื้อ เพื่อเท้าน้อง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน สมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม
ต่อมา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบห้องน้ำให้บ้านผู้ขาดแคลน “โครงการห้องน้ำ สร้างสุข” โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP และ THAIQM จำนวน 2 หลัง ดังนี้1.นายมะนาวี สะนุง บ้านเลขที่ 7/9 หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2.นางสาวอารียะ ดากามะ บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 3 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน
สัมภาษณ์ นางวารุณี อีแมรอดิง ที่ได้รับห้องน้ำ สร้างสุข และได้ถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593