รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 6 ครบรอบ 43 ปี

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 6 ครบรอบ 43 ปี

สมนึก/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม ทหาร ตำรวจ ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานชมรมแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 6 และผู้นำชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแก่กำลังพลของ กองพลทหารราบที่ 6 ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันครบรอบ 43 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 6 โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธาน

กองพลทหารราบที่ 6 ถือเป็นกองพลรบหลักของกองทัพบก มีอัตราการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์แบบกองพลทหารราบมาตรฐาน จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 155/22 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2522 มีที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านโสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีภารกิจในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศเพื่อความสงบสุข มั่นคง ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

สมนึก/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว