ขบวนรถแรลลี่ออฟโรดจากมาเลเซียกว่า 300 ชีวิต ลงพื้นที่ท่องเที่ยว ศึกษาประวัตศาสตร์ ในพื้นที่ 3 จชต. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

ขบวนรถแรลลี่ออฟโรดจากมาเลเซียกว่า 300 ชีวิต ลงพื้นที่ท่องเที่ยว ศึกษาประวัตศาสตร์ ในพื้นที่ 3 จชต. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค4 สน. พร้อมกับชมรมสื่อมวลชนสร้างสรรค์สันติสุข ชายแดนใต้ (SPMCnews) ได้ลงพื้นที่สำรวจสะพานฆอแย บ้านโต อ.ธารโต จ.ยะลา และฝายมีชีวิต กม.38 บ้านากอ ต.อัยเยอเวง อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมระดับชาติ จะจัดขึ้นระหว่าง 16 – 18 สิงหาคม 2562 ที่ใกล้จะถึงนี้ และเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซีย ที่จะมีการปล่อยขบวนรถออฟโรด ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน 60 คัน กว่า 300 ชีวิต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
การจัดงานดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายแม่ทัพภาค 4 ชุมชนปลอดเหตุคนปลอดภัย ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มธงไตรรงค์ อยู่แบบกลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุขตลอดไป ซึ่งจุดแรกที่จะปล่อยขบวนรถแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซียนั้น จะเริ่มปล่อยจากด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 หลังจากนั้นขบวนรถแรลลี่ออฟโรดจะมุ่งหน้าไปที่วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส และไปที่กูโบร์ (สุสาน) บ้านโคกเคียน จ.นราธิวาส เพื่อไปร่วมพัฒนาปรับปรุงวัดและกูโบร์ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ และได้พบปะกับเจ้าโอวาสอีกทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ด้วย จากนั้นทางขบวนรถแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซีย จะมุ่งหน้าเข้าไปที่มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ พร้อมทั้งศึกษาประเพณี พหุวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เราอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขมาอย่างช้านาน หลังจากทางคณะแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซียจะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อจะไปร่วมพิธีเปิดงานแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ระดับชาติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สะพานฆอแย บ้านโต อ.ธารโต จ.ยะลา และได้ร่วมร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้มีจิตสำนึกในการรักชาติ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของคนไทยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงประเพณีสิ่งที่ดีงามของคนไทยอีกด้วย หลังจากเปิดพิธีงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ อ.เบตง. จ.ยะลา เพื่อไปร่วมทำฝ่ายมีชีวิต ณ กม.38 บ้านากอ ต.อัยเยอเวง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นภายใต้แนวคิด โดยพันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่คิดสร้างฝ่ายมีชีวิตขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการเกษตร นั้นเอง
สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกับขบวนรถแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซียตลอดเส้นทางสายเอเชีย ประกอบด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 42 นราธิวาส – ปัตตานี, เส้นทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี – ยะลา, และเส้นทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และต่างพื้นที่ สามารถเข้าร่วมพิธีเปิดภายในงานแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ระดับชาติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ใกล้จะถึงนี้ ณ สะพานฆอแย บ้านโต อ.ธารโต จ.ยะลา

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ ยะลา