ร้อยเอ็ด… โครงการจิตอาสา”๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ์” ที่ อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด…
โครงการจิตอาสา”๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ์” ที่ อำเภอโพนทอง
*กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการจิตอาสาอื่น ๆ ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน

**วันนี้พฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ.ถนนหมายเลข 2046 สี่แยกสวนสาธารณะตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ “เพื่อเทิดพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธืบรมราชาภิเษก พุทธศักรราช ๒๕๖๒
***อำเภอโพนทองมีจิตอาสาเฉพาะกิจฯลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 6,152 คน ร่วมกันจัดกิจกรรโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นถนนและบาทวิถี ถนนหมายเลข 2046 ยาวประมาณ 900 เมตรปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัยท อำเภอโพนทองและจิตอาสา รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชน ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษา ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง….

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน