กลุ่มเปิดหีบเปิดใจลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงให้กำลังใจในการใช้ชีวิต

กลุ่มเปิดหีบเปิดใจลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงให้กำลังใจในการใช้ชีวิต

วันนี้ 5 ส.ค.62 นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต8 ชลบุรี นำทีมงานพร้อมด้วยผู้ใจบุญ อาสากลุ่มเปิดหีบเปิดใจ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลพลูตาหลวงและตำบลช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ในเบื้องต้น
นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้นำถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่
และสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ประสงค์อยากเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม สร้างอาสาสมัครและพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ ในความเป็น”อาสาสมัคร” นั้นไม่จำเป็นต้องลงแรงกายและเวลามากมายมหาศาลก็ได้ และไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีสถานะทางสังคมแบบไหน ประกอบอาชีพอะไร ขอแค่มีจิตใจอาสาเพื่อส่วนรวมและมีเวลาน้อยนิดในแต่ละวันเพียงพอให้ได้ลงมือหยิบจับการเป็นอาสาสมัครในวันหยุดสุดสัปดาห์สักหนึ่งวันต่อสัปดาห์ คุณก็สามารถเป็นอาสาสมัครได้

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก