จี้ที่ดินสัตหีบเร่งตรวจสอบบุกรุกป่าเขาหมอนผิดดำเนินคดีตามกฏหมายทันที

จี้ที่ดินสัตหีบเร่งตรวจสอบบุกรุกป่าเขาหมอนผิดดำเนินคดีตามกฏหมายทันที

ป่าไม้ ภูเขา วอดวายแน่ๆ อำเภอสัตหีบกำชับตามเรื่องให้ถึงที่สุดบุกรุกป่าภูเขา เขาหมอนสัตหีบ จากกรณี มีรถแบคโฮขึ้นไปแผ้วถางป่าบนภูเขาพื้นที่บริเวณเขาหมอน หมู่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จนมีร่องรอยถูกแผ้วถางและทำประโยชน์ 2 จุด โดยใช้เครื่องจักรกลไถปรับพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง จุดแรกมีต้นไม้ขนาดเล็กที่ได้เกลี่ยรวมกองไว้เพื่อรอการสุมเผา มีแท็งก์น้ำคอนกรีต ขนาดใหญ่ 2 ลูกตั้งทิ้งไว้ ภาย ในพื้นที่มีหลักคอนกรีตปักกันเขตไว้เป็นระยะ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ จุดที่สองต่อเนื่องกันมีการแผ้วถางป่าบนพื้นที่ภูเขาเป็นบริเวณกว้าง ปลูกมะม่วง น้อยหน่าและทับทิม ได้ไม่นานรวมสองพื้นที่ ประ มาณ 4 ไร่เศษ ขณะตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งในพื้นที่ที่ถูกแผ้วถางมองด้วยสายตาแล้ว น่าจะเป็นการบุกรุกพื้นที่เขา
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเรื่องได้เข้าตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 ที่ผ่านมา เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่า มีหลักฐานทางที่ดินหรือไม่ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้ประสานและขอความร่วมมือสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ตรวจสอบหลักฐานทางที่ดินดังกล่าว จนเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้บุกรุกป่าและภูเขาเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดในวันนี้ 5 มิ.ย.63 ได้รับการเปิดเผยจากนายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ ที่ได้รับมอบหมายจากนาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ให้ดูแลเรื่องนี้ว่า หลังทราบเรื่องทางอำเภอสัตหีบ ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เมื่อต้นเดือน พ.ค.63 ที่ผ่านมา พร้อมกับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ สำนักงานป่าไม้ที่ 9 จังหวัดชลบุรี และสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ทราบว่า สำนักงานป่าไม้ที่ 9 จังหวัดชลบุรี ได้ทำหนังสือการปรับแผนที่ ที่มีการบุกรุกจากระบบ L7019 เป็น Indian 95 ให้ตรงกันแล้ว พร้อมส่งหนังสือให้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา

เพื่อระบุแนวเขตที่ชัดเจน หากระบุว่าเป็นที่ดินของป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี 2484 พนักงานป่าไม้จะเป็นผู้ดำเนินการกับผู้บุกรุกในคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ. สัตหีบ ต่อไป
ด้าน นาย ธนวรรธน์ จันทธนสุบัณฒ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบกล่าวว่า เบื้องต้นเพิ่งจะทราบเรื่องนี้ เพราะเพิ่งย้ายมาใหม่ ขณะนี้รอผลของป่าไม้แจ้งระบบพิกัดแผนที่ให้ตรงกัน เพื่อยืนยันตำแหน่งพิกัดที่แน่นอน และสั่งให้ จนท.ที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดติดตามเรื่องนี้ เนื่องจากอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ ซึ่งจะจะทราบผลในเร็วนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323