คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสัญจร

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสัญจร

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ. โรงแรมอีโค่ อินน์ จังหวัดตรัง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

นำโดยนายพลเดช ปิ่นประทีป โฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน และกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยวิถีใหม่โดยภาคประชาชน