กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีปิดการฝึกอมรม อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป)

กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีปิดการฝึกอมรม อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป)

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 เมื่อเวลา10.00น.
นาย รณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี รอง ผบ.มทบ.12,นายอำเภอเมือง, พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง,
ตร.ภูธรเมือง ,สาธารณสุข ปจ.,ทสจ.ปจ.,ปภ.ปจ.,พช.ปจ., เกษตรและสหกรณ์ ปจ.,นายก อบต.บ้านพระ ,ผอ.รร.วัดเนินดินแดง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปิดการฝึกจัดตั้งหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ห้วงที่ 2 ตั้งแต่ 2-9มี.ค.64 ณ บ้านเนินดินแดง หมู่ 7 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมี

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฯ ปิดการฝึกอบรมครั้งนี้หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น การฝึกอบรมในครั้งนี้นั้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกัน พัฒนาหมู่บ้านและเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อ ช่วยลด ปัญหาอาชญากรรม ในหมู่บ้าน และคอยสอดส่องผู้ที่จะเข้ามาก่อเหตุร้ายในหมู่บ้าน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากร และครูฝึกจากหน่วยงานทหาร ตำรวจ การใช้อาวุธปืน การป้องกันอัคคีภัยโดย ป.ภ จังหวัดเป็นต้น หลังจากจบการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการมอบ ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และพ.อ สุรวิชญ์ แดงจันทร์ พ้รอมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทีร่วม

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี