สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย เปิดคอร์สอบรม “นักขับรถลากจูง” เสริมศักยภาพกำลังแรงงานป้อนธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย เปิดคอร์สอบรม “นักขับรถลากจูง” เสริมศักยภาพกำลังแรงงานป้อนธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง ส่งเสริมการมีงานทำกำลังแรงงานคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ส่งเสริมธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์เติบโต

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จบฝึกอบรมแล้วได้งานทำ มีรายได้ค่อนข้างสูง ประกอบกับกระบวนบริหารจัดการหลักสูตรนี้ สถาบันฯ ได้ยึดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การรับสมัครฝึกอบรม การคัดเลือก การสัมภาษณ์ก่อนเข้าฝึก กระบวนการฝึกสอนที่เข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมไปถึงการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมและต้องการหางานทำ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมและผู้ประกอบการที่ต้องการกำลังแรงงานจำนวนมาก โดยสถาบันฯ ได้เชิญบริษัทเครือข่ายผู้ประกอบการหลายแห่งที่ต้องการนักขับรถบรรทุกเข้าไปทำงาน มาเยี่ยมชมการฝึกและแนะแนวตำแหน่งงานว่าง ในระหว่างช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจบการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น และได้รับเสียงตอบรับอันดีจากผู้ประกอบการที่รับนักนับรถบรรทุกจากสถาบันฯแห่งนี้เข้าทำงาน เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสถาบันฯ นานาชาติผลิตกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคการขนส่งในปัจจุบัน

น.ส.สุขศรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ ได้เปิดหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูงมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 22 รุ่น ผลิตนักขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้กว่า 400 คน โดยในแต่ละปีงบประมาณสามารถเปิดฝึกอบรมได้ 5 รุ่นต่อปี (ผลิตนักขับรถบรรทุกได้ 100 คน/ปี) เนื่องจากงบประมาณในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด และต้องใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ 1 เดือนต่อรุ่น จึงทำให้ผลิตนักขับรถบรรทุกไม่ทันต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

“ปัจจุบันที่กำลังจะจบฝึกอบรม มีหลายบริษัทเดินทางมารับสมัครงานด้วยตนเอง ณ สถาบันฯ นานาชาติแห่งนี้ อาทิ บ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) บ.เอสซี แคริเออร์ จำกัด บ.วีระนันท์ จำกัด เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นนักขับรถบรรทุกเนื้อหอมเลยทีเดียว” น.ส.สุขศรีฯ กล่าวทิ้งท้าย