กลุ่ม อสม.กาวิละยืนเรื่อง ร้องผู้ว่าเชียงใหม่ผู้มีความเสี่ยงสูงจาก กทม. เดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยไม่กักตัว

กลุ่ม อสม.กาวิละยืนเรื่อง ร้องผู้ว่าเชียงใหม่ผู้มีความเสี่ยงสูงจาก กทม. เดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยไม่กักตัว
วันที่ 17 พค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี ทางกลุ่ม อสม.แขวงกาวิละ มีหนังสือถึงนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 13 พค.2564 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ (อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ กกต.กลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพฯ และยังเดินพื้นที่เสี่ยงต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วกลับมาไม่ยอมรายงานตัวต่ออาสาสมัครประจำหมู่บ้านในพื้นที่
ซึ่งถือว่าเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่กรุงเทพฯ ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อีกทั้งได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่ยอมกันตัว 14 วัน กรณีทาง อสม.ในแต่ละพื้นที่ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เป็นคนของสาธารณชน และใช้อภิสิทธิ์โดยถือว่ากระทำการฝ่าฝืนคำสั่งควบคุมโรคของทางจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งตามคำสั่งของทางจังหวัดถ้ามีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะ ต้องลงทะเบียน CM-Chana มา 5 จังหวัดเสี่ยง (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร) แต่บุคคลดังกล่าวไม่ทำตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด มีความผิดตามตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือเจ้าพนักงานงานควบคุมโรคติดต่อ หรือบุคคลตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ส่งผลให้ชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่เกิดความหวาดผวาอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นในชุมชนแขวงกาวิละที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ (อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่) อาศัยอยู่ ชาวบ้านกลัวการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางคณะได้ไปแจ้งความไว้กับ สภ.ต.แม่ปิง ไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่าได้รับรายงานแล้วทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งหมดจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตาขั้นตอนตามข้อร้องเรียนแล้ว.