โครงการงานสาธารณสุข อบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565

โครงการงานสาธารณสุข อบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565

วันที่ 5 พ.ย. 2566

ผู้สื่ออข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน นายนิคม แก้วน้ำอ่าง สสอ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ์ได้จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่/ทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคทฤษฎี) ระยะเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 3-4 พย.2565 ตามหลักสูตรการอบรม อสม.ประจำหมู่บ้าน ปีพุทธศักราช 2550

โดยมี วิทยากรจาก รพ.สต.และ รพ.ทองแสนขัน เป็นวิทยากร ในการอบรม เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน