จัดรับรุ่นน้องด้วยเกมส์อย่างสร้างสรรค์

จัดรับรุ่นน้องด้วยเกมส์อย่างสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

โดย ดร.นันท์นภัส บุญยอด รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการมอบหมายให้ครูเอกชัย ปานนูน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมคณะครูดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2563 โดยคณะสภานักเรียนร่วมกับคณะรุ่นพี่ ม.2 และรุ่นพี่ ม.5 ได้ร่วมจัดกิจกรรมรับน้อง ม.1 และ ม.4 โดยมีพี่รหัส

ค่อยดูแลอย่างใกล้ชิดสร้างความอบอุ่นระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่อย่างสนุกสนานความผูกพันธ์เป็นอย่างยิ่ง
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้รุ่นพี่ ได้คิดเกมส์อย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน มีกิจกรรมลูกโป่งน้ำ ยกแก้วข้ามศีรษะ คำใบ้ปริศนา และเกมส์อื่นๆ ที่เรียกเสียงฮา เสียงหัวเราะของนักเรียนรุ่นน้องเป็นอย่างดี และในช่วงสุดท้ายก่อนปิดกิจกรรมรับน้องปีนี้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำการขอโทษซึ่งกันและกัน จากนั้นได้พากันไปเพื่อพบกับพี่รหัสพร้อมได้มอบของขวัญและผูกด้ายสายสินเพื่อรับน้องเป็นน้องรหัสคนต่อไป

ข่าว –ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์