อําเภอคลองใหญ่ ต.หาดเล็ก จ.ตราด ด้านบรรยากาศชายแดนถาวรบ้านหาดเล็กปิดยาวไม่มีกำหนด บรรยากาศสุดเงียบเหงา

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ ต.หาดเล็ก จ.ตราด ด้านบรรยากาศชายแดนถาวรบ้านหาดเล็กปิดยาวไม่มีกำหนด บรรยากาศสุดเงียบเหงา

ตราด/ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้จังหวัดตราดต้องปิดจังหวัดและปิดพรหมแดนด้าน ต.หาดเล็ก กับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั้งไทย กัมพูชา เข้าออกเหมือนเดิมได้และชาวต่างชาติเดินทางผ่านเข้าออก จึงทําให้บรรยากาศชายแดนบ้านหาดเล็กเป็นไปอย่างเงียบเหงาพากันปิดร้านค้าในชายแดนบ้านหาดเล็กเกือบหมดทุกร้าน เพราะว่าด้านชายแดนบ้านหาดเล็กปิดยาวไม่มีกำหนด ยกเว้นให้รถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกได้เท่านั้น และหลังจังหวัดตราดปลดล็อคผ่อนคลายระยะที่ 5 เปิดเมืองตราดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด ได้เดินทางเข้าจังหวัดตราดได้ เพื่อสร้างสีสันวันหยุดยาวแต่บรรยากาศที่ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังในพื้นที่ชายแดนบ้านหาดเล็ก ยังไร้ก็ตามนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจบรรยากาศบริเวณชายแดนร้านค้าชายแดนไทยกัมพูชา พบว่าร้านขายสินค้าที่ระลึก สินค้าจากประเทศกัมพูชาและสินค้าจากประเทศจีน เวียตนาม จำนวนหลายสิบร้าน พากันปิดร้านเกือบหมด มีเหลือเปิดเพียงไม่กี่ร้านเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่บ้านหาดเล็กเท่านั้น ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาต่างพากันกลับบ้านที่กัมพูชากันหมดเหลือแต่เป็นร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด และประเภทสินค้าในครัวเรือนเท่านั้นไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดเท่านั้น

วันนี้พบว่าทางจังหวัดตราดและคณะกรรมการได้ประชุมมีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการผ่อนผันเฉพาะคนไทยที่ตกค้างในประเทศเพื่อนบ้านให้ข้ามมาไทยได้แต่ต้องทําตามกฎหมายระเบียบที่ได้กําหนดไว้ เช่น ต้องมีหนังสือรับรองการแพทย์ตรวจสภาพร่างกาย และมีหนังสือจากสถานทูตด้วยและคัดกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะมีการข้ามแดนได้และต้องมีการมากักตัวไว้อีก 14 วัน ที่เขาล้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง วันนี้ก็มีแค่ 2 รายเป็นชาวไทยที่ได้ฝ่ายชายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมที่จะกักตัวไว้ที่เขาล้านอีก 14 วัน โดยมีตํารวจท่องเที่ยวในพื้นที่นําส่งที่กักตัวที่เขาล้าน แต่นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ยังได้กล่าวว่าช่วงนี้ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดและยังไม่มีกําหนดในการเปิดพรมแดนชายแดนบ้านหาดเล็กอีกระยะหนึ่ง จากนั้นนายไพศาล เจริญสุข คนขับรถบรรทุกสินค้าของการเข้าออกนําสินค้าไปส่งต่างประเทศเพื่อนบ้านที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ 7 วัน ในการส่งสินค้าไปกัมพูชามันเป็นเวลาไม่เพียงพอต่อการเดินทางยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขยายเวลาไป 12 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เปิดด่านไปจนถึงปิดด่านเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนพอสมควร ส่วนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเดินเที่ยวจับจ่ายใช้สอย และข้ามไปฝั่งกัมพูชาก็ไม่มี แม้จะเปิดให้คนต่างจังหวัดเดินทางมาได้ แต่ไม่มีนักท่องเที่ยวมา เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางข้ามไปเที่ยวฝั่งกัมพูชาด้วย ซึ่งด่านยังมีการปิดอย่างไม่มีกำหนด โดยยังมีการผ่อนผันให้ข้ามได้เพียงรถยนต์ส่งสินค้า และมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดการเข้าออกฝ่านชายแดนโดยทางเจ้าหน้าที่ ตม.ทหาร ฝ่ายปกครอง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา และสาธารณสุข ทำให้บรรยกาศชายแดนหาดเล็กเงียบเหงาเหมือนเดิมต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด