คนเพชรบูรณ์ไม่ทิ้งกัน แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”✌💪 😊💕

“คนเพชรบูรณ์ไม่ทิ้งกัน แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”✌💪 😊💕

วันที่ 12 เมษายน 2563 นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธาน หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จากบริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด หลังจากนั้นได้นำมามอบให้ตำรวจในพื้นที่ สภ.หล่มสักใช้ประโยชน์ในการให้บริการกับประชาชน และผู้ที่เข้ามาติดต่อ ราชการ เพื่อป้องกันโรค โควิด 19 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เข้าเวรรักษาการณ์ มารับ