COVID19 “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เปิดครัวจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 39 แจกจ่ายอาหารฟรี ให้ประชาชน คนตกงานจากพิษผลกระทบเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมพลัง! ภาค ‘เอกชน ประชาชน’ ปันน้ำใจ สู้ ‘โควิด-19’

#COVID19 “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เปิดครัวจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 39 แจกจ่ายอาหารฟรี ให้ประชาชน คนตกงานจากพิษผลกระทบเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมพลัง! ภาค ‘เอกชน ประชาชน’ ปันน้ำใจ สู้ ‘โควิด-19’

” แค่เธอก็พอ ฉันไม่ขอมากกว่านี้
แค่เธอก็พอ ฉันจะดูแลเธอให้ดี
แค่เธอก็พอ ฉันจะทำให้เธออิ่มท้องในวันนี้ ”

#วันที่2 ทหารทำกับข้าวให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบอาหาร พร้อมกับนำผักสวนครัวจาก “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ” มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนฟรี ตลอดเดือนเมษายน ณ บริเวณช่องทางวัดคูหาสวรรค์ หน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39, พันเอก วิชา อมรดิษฐ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 และกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 39 เข้าร่วมดำเนินการ

ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 39 จัดรถครัวสนาม ประกอบอาหาร พร้อมนำผักปลอดสารพิษผลผลิตทางการเกษตรจาก ” โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ 3 ” แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลก ได้นำไปประกอบอาหารรับประทานฟรี ตลอดเดือนเมษายน 2563 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ครอบครัวกำลังพลภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19

สำหรับวันที่ 2 ของการตั้งโรงครัวสนาม ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 มีประชาชนเดินทางมา เร็วก่อน เปิดครัว ในเวลา 17.00 น. เป็นจำนวนมาก มณฑลทหารบกที่ 39 จึงได้ดำเนินการแจกจ่ายอาหารก่อนเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานาน ซึ่งมีประชาชนมารับแจกจ่ายอาหาร จำนวน 532 ชุด

โดยในวันนี้ คณะผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนและภาคเอกชน เดินทางมามอบเงินสนับสนุน สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องปรุง และ น้ำดื่ม เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ มะม่วงสุกผลไม้ เป็นจำนวนมาก อาทิ

ผู้ประกอบการร้านเจ๊เนี้ยวอาหารทะเล ตลาดสถานีรถไฟ มอบกุ้งสดตัวใหญ่ๆ มาให้ประกอบอาหาร ,

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา พิษณุโลก CPF มอบไข่ไก่วันละ 200 ฟอง จนกว่าจะครบกำหนดการแจกจ่ายอาหาร พร้อม เนื้อหมู เนื้อไก่ และ ร้านกาแฟบ้านหลังวัง , โรงแรมบ้านจันทร์ , ชมรมผู้ใช้แรงงานพนักงานการไฟฟ้านครหลวง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยั่งยืน , ห้างหุ้นส่วนจำกัด สง่าพาณิชย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงจรช่างโยธา, ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์ ตะพานหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด NSJ คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮงค์เอาท์ และผู้มีจิตศรัทธาจิตใจจิตอาสาเพื่อสังคม ร่วมมอบเงินสนับสนุน การดำเนินการกิจกรรม ช่วยเหลือแบ่งเบาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 39 ในครั้งนี้

มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้ประชาชนที่เดินทางมารับอาหารแจกจ่ายอาหารในครั้งนี้ จะต้องเข้าแถวเป็นระเบียบ ” เว้นระยะห่าง Social Distancing จากนั้น ต่อคิวเข้าจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ รับเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดมือ ก่อนที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 จะเดินเลือกอาหารที่บรรจุใส่ถุง พร้อมข้าวสวยร้อนๆ หอมกรุ่น 🍚หุงกันใหม่ๆ ตักออกจากหม้อใส่ถุงให้ประชาชนได้เลือกสรรนำไปรับประทานกับครอบครัว…

#ขอเป็นกำลังใจฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน