บูรณาการความร่วมมือเปิดงานพัทยาสานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เสวนาสร้างความรู้เรื่องพืชกัญชาสำหรับประชาชน

บูรณาการความร่วมมือเปิดงานพัทยาสานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เสวนาสร้างความรู้เรื่องพืชกัญชาสำหรับประชาชน

วันที่ 5 ก.ค.65 ที่อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานพัทยาสานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีองค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่ายกัญชาทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการบูรณาการของ ศอ.ปส.เมืองพัทยา เพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรู้ที่แท้เกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชง พืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับกระแสความน่าสนใจอยู่ในขณะนี้ พร้อมเพิ่มองค์ความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมคำแนะนำการใช้พืชกัญชาอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์

ภายในงานได้จัดเสวนาในหัวข้อ “กัญชา…ความจริงต้องรู้” พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “ชุมชนต้นแบบ” และ “องค์กรตันแบบ” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “เมืองสีขาว” การแสดงผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนเมืองพัทยา นิทรรศการเส้นทางกัญชา ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ และผลิตภัณฑ์สินค้าจากกัญชาเพื่อสุขภาพที่มาตรฐานและถูกกฎหมาย และการแสดงดนตรีสร้างสีสัน