จ.ราชบุรี/ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้โอวาททีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาวุโส แห่งชาติ ครั้งที่ 2 /สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

จ.ราชบุรี/ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้โอวาททีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาวุโส แห่งชาติ ครั้งที่ 2

/สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

เมื่อวันที่3ก.ค.62เวลา15.00นใที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสจ.ราชบุรี นำทีมโดย นายสมบูรณ์ เทพสวัสดี นายกเทศมนตรีเทศบาลจอมบึง พร้อมด้วยนายศาสนพงศ์ ตรีศิริกุล โค๊ชผู้ฝึกสอน เข้าเยี่ยมคาราวะ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อรับโอวาทก่อนที่ทีมจะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาวุโส แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรอบคัดตัวแทน ภาค 2 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 10,000 บาท

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน