โครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 8 ไทย-เมียนมา

โครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 8 ไทย-เมียนมา

วันนี้ 5 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. ที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย พลตรี วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทั้งชาวไทยและเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการพัฒนาแนวกันไฟบริเวณเส้นทาง หมายเลข 1149 โดย เริ่มตั้งแต่บ้านจะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง ถึงทางแยกเข้าพระมหาเจดีย์ชนะศึก บ้านห้วยน้ำริน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย ระยะทางประมาณ 17 กม. ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่ 8 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  รายงาน

แหล่งข่าวจาก   tigernews.tv   ศูนย์รวมข่าวเอเชีย รายงาน

 

 

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย