ร้อยเอ็ด… สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 เป็นประธานถวายหอระฆัง,ระฆัง ให้วัดโสดสนาม

ร้อยเอ็ด…

สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 เป็นประธานถวายหอระฆัง,ระฆัง ให้วัดโสดสนาม

วันนี้.(26ก.ค.63) เวลา 09.00 น. สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย
เขต 2 พร้อมด้วย สจ.ตุลธร ขามช่วง สจ.อำเภอโพธิ์ชัย เดินทางมาเป็นประธาน ถวายหอระฆัง,ระฆัง ใหัวัดโสดาราม บ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายวิชัย ยุบลไสย นายกเทศมนตรีตำบลอัคคะคำ นายธีรวัฒน์ โพธิ์กุดศรี กำนัน นายสุพล แดนกาไสย ประธานสภาฯนายสมศักดิ์ ขามช่วง,นายบุญจันทร์ แดนดงเมือง,นายสายัน จรเกตุ,นายประวิทย์ แดน
นานาศ ผญบ.หมู่ที่ 5 นายสุเมธ แดน
ไสย

ผญบ.หมู่ที่ 12 นายสุนทรธรรม สาระ
โป อดีตนายกเทศบาลอัคคะคำ นายเสถียร ขันเงิน ข้าราชการบำนาญให้การต้อนรับ และมีพระมหาประสาน ภฺทรเวที เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย ประธานฝ่ายสงฆ์และพระมหาสมพร กิตฺติวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดโสดสนาม รองประธานฝ่ายสงฆ์และได้แสดงธรรมให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

**** สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง ได้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานนโยบาย
กรรมาธิการเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
ในครั้งนี้ได้ทราบกันอย่างทั่วหน้าครับเจ้านาย

////////////////////
คณิต ไชยจันทร์ ,บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว.
ศรีไพร ทูลธรรม :อัพเดทสถานการณ์ข่าวปัจจุบัน_รายงานจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด