พะเยา…จนท.สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่าย ทำแนวกันไฟ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

พะเยา…จนท.สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่าย ทำแนวกันไฟ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ ตำบลแม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณริมถนนเส้นทางสาย พะเยา – วังเหนือ เพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยาในพื้นที่ ตำบลแม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ริมถนน บนถนนสาย พะเยา – อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งหากเกิดไฟไหม้แล้วอาจจะลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าด้านใน โดยการกำจัดเศษวัสดุ ขยะ ตัดหญ้าและขูดเก็บใบไม้และหญ้าแห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทางตลอดแนว

 

นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริเวณอุทยานดอยหลวง เป็นจุดที่เกิด Hot Spot ขึ้นบ่อยครั้ง ทางจังหวัดพะเยาจึงได้ดำเนินการบูรณาการทุกหน่วยงาน ออกลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าเพื่อปรามผู้ที่ลักลอบจุดไฟเพื่อล่าสัตว์ ทำให้ปริมาณการเกิดไฟป่าลดลงเป็นจำนวนมากและทำให้ในพื้นที่จังหวัดพะเยามีปริมาณหมอกควันลดลง

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย