ทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะซ่อมแซม ถาวรวัตถุวัดหนองใหญ่-พัทยากว่า 3 ล้านบาท

ทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะซ่อมแซม ถาวรวัตถุวัดหนองใหญ่-พัทยากว่า 3 ล้านบาท

วันที่ 4 พ.ย.66 ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ครอบครัวธีระพรสถานนท์และครอบครัวเริ่มกิจการ ได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดฯ โดยในพิธีมีแขกเหรื่อเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในงานตัวแทนทั้งสองครอบครัว ประกอบด้วยคุณแม่สำเนียง ธีระพรสถานนท์, นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์, นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา, นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 2 ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ทั้งนี้ พิธีการดังกล่าวได้จัดให้มีการสวดองค์กฐิน และตั้งองค์กฐินสามัคคี ก่อนจะถวายผ้ากฐินสามัคคี และถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดตามลำดับพิธีการ โดยภายในงานยังได้มีการออกร้านจากกลุ่มจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มกับผู้ร่วมงาน สรุปยอดรวมกฐินสามัคคีในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,019,549 บาท