ตราด/ประมงจังหวัดตราด พร้อมใจ น้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สู่ เด็กๆ ที่ราบสูง ในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

ตราด/ประมงจังหวัดตราด พร้อมใจ น้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สู่ เด็กๆ ที่ราบสูง ในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

3 พ.ย. 65 ณ สมาคมประมงจังหวัดตราด และ ท่ากัลปังหา อ.คลองใหญ่ : ตามที่ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้เยี่ยมพบปะ พี่ น้อง ประมง ในส่วนของ จังหวัดตราด และ ได้ เชิญชวนร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

สมาคมประมงจังหวัดตราด และ สมาคม ชาวประมงร่วมใจ อ.คลองใหญ่ ตอบรับ เข้าร่วม ‘’ โครงการหลวง ’’ พร้อมน้อมเกล้าฯ สำหรับ “กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 27

ทั้งนี้กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งฯ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ เด็กๆ และ พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และชาวไทยภูเขาให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหารทะเล เพื่อต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ทัพเรือภาคที่ 1
#น้อมเกล้าฯถวายปลากะตักฯปีที่27

ภาพ/ข่าว…กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 วิเชียร ม่วงสี รายงาน