พะเยา เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบสัมผัส วัฒนธรรมวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของกลุ่มล้านนาตะวันออก พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย

พะเยา เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบสัมผัส วัฒนธรรมวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของกลุ่มล้านนาตะวันออก พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หลังเทศบาล มริมกว๊านพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ “อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่สากล พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา , นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา , ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 ณ ลานศิลปวัฒนธรรมกว๊านพะเยา (ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม มาส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรมกว๊านพะเยา (ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา) เป็นระยะเวลา 7 วัน ภายใต้แนวคิดการจัดงานความรุ่งโรจน์แห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่สากล ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 3 เมษายนนี้

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ กิจกรรมการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือ กิจกรรมการสาธิตจำหน่ายและแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของดี 4 จังหวัดได้แก่ พะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน จำนวนกว่า 40 บูธ กิจกรรมการจัดเวทีความรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา ดนตรีร่วมสมัย กิจกรรมการประกวดวิถีสร้างสรรค์อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาสู่สากล และกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ ที่เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์อันโดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนาด้วย