พะเยา อากาศแปรปรวนโรงเรียนหยุดเรียนหลังไข้หวัดระบาด

พะเยา อากาศแปรปรวนโรงเรียนหยุดเรียนหลังไข้หวัดระบาด

โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้องทำการปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลังอากาศแปรปรวน ส่งผลให้พบเด็กป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอ และโรคมือเท้าปาก เป็นจำนวนมากซึ่งทางโรงเรียนต้องประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์นี้ไปก่อน

เจ้าหน้าที่และคณะครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้องนำข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนถึงของเล่นของเด็ก เข้าทำความสะอาด รวมทั้งห้องเรียน หลังพบว่าในช่วงสัปดาห์นี้ มีอากาศแปรปรวน ส่งผลให้เด็กนักเรียนจำนวนมากป่วยด้วยอาการไข้หวัด สายพันธุ์เอ หลายรายรวมทั้งโรคมือเท้าปาก ซึ่งทางโรงเรียนต้องทำการประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนไปก่อนในช่วงนี้ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และมือเท้าปากในเด็กนักเรียน

ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยามีอากาศแปรปรวนโดยพบว่ามีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นระหว่างในช่วงเช้าและกลางวันอย่างรวดเร็ว จนส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะโรคไข้หวัดที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 13 องศาเซลเซียส