มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอ.ห้วยคต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ ๐๔๑๐๐๐ – ๐๔๑๒๐๐ ก.พ.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอ.ห้วยคต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดเส้นทางในพื้นที่ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. โดยมี นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน