สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ จัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวช่างภาพสื่อมวลชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ จัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวช่างภาพสื่อมวลชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดย ว่าที่ร้อยตำรวจตรี วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และ นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานอุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 41 ทุน รวมเป็นทั้งสิ้น 205,000บาท โดยมีบุตร-ธิดาผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ เข้ารับทุนการศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนั้น ยังได้ฝากให้กับเด็ก ๆ ที่ได้รับทุนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นำความรู้มาช่วยประเทศชาติในอนาคต และการมอบทุนจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ส่วนในช่วงบ่าย ได้มีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “ต้นแบบดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565

โดย พลตรีหม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนดีมีคุณธรรม หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจเจริญก้าวหน้ามั่นคง จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนผู้ทำคุณประโยชน์เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ มีนายสมชาย สวยวิชา เป็นประธานสมาพันธ์ฯ, นางสาวนิภาวรรณ บุตรเขียว เป็นรองประธานสมาพันธ์ฯ, พลตรีสมาน เกษรอินทร์ ประธานอำนวยการ และ นางไพลิน โตอิ้ม เป็นประธานอุปถัมภ์สมาพันธ์ฯ

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน