ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์นำเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีม “อแวนเจอร์ “ซัอมแผนเกี่ยวกับการเผชิญเหตุการช่วยเหลือตัวเองของเด็กนักเรียนกรณีติดอยู่ในรถนักเรียน

ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์นำเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีม “อแวนเจอร์ “ซัอมแผนเกี่ยวกับการเผชิญเหตุการช่วยเหลือตัวเองของเด็กนักเรียนกรณีติดอยู่ในรถนักเรียน

ที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีม”อแวนเจอร์ “สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเองของเด็กนักเรียน กรณีที่ติดอยู่ในรถนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน โดยให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 จำนวน 400 คน จาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เข้าร่วมฝึกซ้อม
สำหรับจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุนักเรียนติดในรถตู้ ในครั้งนี้ ได้มี ร.ต.อ.ดุสิต. ทองดี รอง สว.จร.สภ.เมือง

การให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
และได้มีการฝึกประสบการณ์จริง โดยแผนเผชิญเหตุจำลองในเรื่องของการขึ้นรถตู้ว่าเวลาขึ้นรถตู้นักเรียนจะต้องนั่งตรงไหนนั่งอย่างไร เมื่อเกิดเหตุถ้านักเรียนหลับอยู่ในรถหรือติดอยู่ในรถจะต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหาในการขอความช่วยเหลือที่จะสามารถทำได้ ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีม”อแวนเจอร์”ได้ให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เพราะเวลาเจอเหตุฉุกเฉินนักเรียนก็จะได้มีทักษะ ในการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นเพื่อขอความช่วยเหลือ

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน