มณฑลทหารบกที่28 ร่วมกับอำเภอเมืองเลย ทำฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคทางการเกษตร

มณฑลทหารบกที่28 ร่วมกับอำเภอเมืองเลย ทำฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 0930 พันเอกอำนวย ยอดพันธ์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 28 ได้นำกำลังพล จำนวน 20 นาย ร่วมทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย ระยะทาง 100 เมตร โดยบูรณาการร่วมกับนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย, องค์กรปกครองท้องถิ่น , และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 100 คน ณ บริเวณแม่น้ำเลยบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย