ตราด/ชาวไทยและกัมพูชาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดปากคลอง อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ 48,5463.5 บาท

ตราด/ชาวไทยและกัมพูชาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดปากคลอง อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ 48,5463.5 บาท ตราด/วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่วัดปากคลอง

อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง เมื่อเวลา 10.00 น. พลเรือตรี มงคล ประยูรศุข ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับนางชุน ดาวุธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง โดยมี พระเดชกุล ธีอําพล ปิยะธมโม ที่ปรึกษาสมเด็จนายก สมเด็จสงฆ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์กว่า 10 รูป เข้าร่วม โดย น.ท.สุรเชษฐ์ เกิดเต็ม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด สํานักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ตราด และอีกกว่า 10 หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก โดยมีชาววัดปากคลอง ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ขณะเดียวกันมีประธานฝ่ายเอกชนและคณะกรรมการหลายหน่วยงานนําองค์ผ้าป่ามาทอดที่วัดปากคลองจํานวนหลาย 10 กอง มีทั้งสายโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ บริษัท ธุรกิจเหล็กดี จํากัด บริษัทเอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จํากัด และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วม ได้มีการทําพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่อุโบสถวัดปากคลอง จ.เกาะกง ซึ่งการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดปากคลองในครั้งนี้ได้จตุปัจจัยถวายวัดทั้งเงินไทยและกัมพูชาได้ทั้งสิ้นจํานวน 48,5463.5 บาท สําหรับนําไปใช้ในการสมทบทุนสร้าง วิหารพระพุทธไสยาสน์ และวิหารท่านก๋งหมึก ที่วัดปากคลอง อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมนําไปการพัฒนาบํารุงศาสนาสถานและใช้ในกิจการของวัดให้รุ่งเรืองสืบต่อไป พร้อมกันนี้ทางพระเดชกุล ธีอําพล ปิยะธมโม ที่ปรึกษาสมเด็จนายก สมเด็จสงฆ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มอบพระพุทธสุวรรณมงคลให้กับผู้มีจิตสัตธานําองค์ผ้าป่ามาและร่วมบริจาคเป็นทุนทรัพย์จํานวนมากด้วยและแจกวัตถุมงคลของท่านพ่อหนึกอีกด้วยผู้ที่เข้าร่วมงานในพิธีต่อไป