ผู้ว่าฯลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนน สายเลี่ยงเมืองลำพูนท่าจักร – เหมืองง่า หลังรับแจ้งจากประชาชนว่าผิวถนนชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ผู้ว่าฯลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนน สายเลี่ยงเมืองลำพูนท่าจักร – เหมืองง่า หลังรับแจ้งจากประชาชนว่าผิวถนนชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงชนบทลำพูน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดของพื้นผิวถนนและไหล่ทาง บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองลำพูนท่าจักร – เหมืองง่า หลังได้รับรายงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ว่าเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าว ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เบื้องต้นได้มอบหมายให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ก่อนหน้านี้แล้วผลการสำรวจพบพื้นผิวถนนเสียหายหลายจุด และสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนสายดังกล่าว พร้อมสำรวจเพิ่มเติมในทางร่วม ทางแยก จุดเสี่ยง รวมถึงสัญญาณไฟจราจรที่ชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง อันตราย ให้เร่งดำเนินสำรวจ และทำการซ่อมแซมตามจุดต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และให้การสัญจรของพี่น้องประชาชน เป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย ต่อไป

ทั้งนี้ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง หากพบเห็น ผิวทางชำรุด หรือจุดเสี่ยงตามเส้นทางใด สามารรถแจ้งได้ทาง หน่วยงานที่ดูแลกำกับในพื้นที่ เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน หรือทางผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ เพื่อจะได้ดำเนินการสำรวจและ สั่งการหน่วยงานในพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน

…………………..
กฤตยชย์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน