เริ่มแล้วฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองสามหมอก ถนนคนเดิน เพลิดเพลินตามธรรมชาติ

เริ่มแล้วฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองสามหมอก
ถนนคนเดิน เพลิดเพลินตามธรรมชาติ

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริษัท การบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการเปิดถนนคนเดิน ณ ริมสวนสาธารณะหนองจองคำ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2567
ภายในงานประกอบ ด้วย การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ในรูปแบบ Street Show ซึ่งเป็นการเดินแสดงบริเวณถนนคนเดิน และมีการแถลงทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรูปแบบการเสวนา นำโดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน, และนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ยังเปิดให้ชิมอาหารไทใหญ่อาหารเพื่อสุขภาพฟรีตลอดงาน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ทยอยกันมาอย่างไม่ขาดสาย
สำหรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ 2567

มุ่งเน้นให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแบบผ่อนคลาย ภายใต้แนวคิด “แม่ฮ่องสอนผ่อนคลาย (Relaxing Maehongson)” ที่เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีคุณภาพด้านการใช้จ่าย และรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน เชื่อมโยงกับแนวคิด BCG Model สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล ขณะที่กำลังเปิดงานฝนได้เทลงมาอย่างหนักทำเอาทุกคนต่างวิ่งหาที่หลบฝน บางคนมีร่มก็กางร่ม มีเสื้อฝนก็สวมใส่กันจร้าระหวั่น

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพ -ข่าว