กมธ.เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

กมธ.เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา
นำโดยนายปิยพันธ์ุ นิมมานเหมินท์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง ร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน

แนวทางและนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านท่องเที่ยวไทลื้อศรีดอนชัย โดยมีนายอำเภอเชียงของ พระครูสุจิณวรคุณ และผู้นำชุมชนต่าง ๆ ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะ กรรมาธิการได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ท้องถิ่นชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย บ้านไทลื้อเฮือน 100 ปี เป็นต้น
.
ทั้งนี้ การเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบแนวนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน โดยผลจากการร่วมประชุมดังกล่าว คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำไปวิเคราะห์ รวบรวม และนำไปสู่การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป