ยโสธร”จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์อำเภอกุด ชุมจังหวัดยโสธร

ยโสธร”จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์อำเภอกุด ชุมจังหวัดยโสธร

17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบหมาย นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิด กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตามแนวถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรกุดชุมตรวจด้วยช่วยกันส่วนราชการอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงร่วมกันและ การนี้ นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ..250 ปี ฮุ่งเฮือง เมืองยศ

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน