สว. จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมมอบห้องเรียนให้โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

สว. จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมมอบห้องเรียนให้โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2566 นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมมอบห้องเรียนอนุบาลให้แก่โรงเรียนวัดวังกุลา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มูลค่า 350,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณาจารย์ร่วมรับมอบ