ร้อยเอ็ด ประกอบพิธีอัญเชิญโคมประทีปพระนามาภิไธย ส.ธ.พระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ร้อยเอ็ด ประกอบพิธีอัญเชิญโคมประทีปพระนามาภิไธย ส.ธ.พระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดป่าวรคุณ (วัดราษฎร์) บ้านพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโคมประทีปพระนามาภิไธย ส.ธ. พระราชทาน ลำดับที่ 017 ถวายแด่ พระจีรพงษ์ สีดาน้อย รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าวรคุณ ในโครงการโคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒนธรรมของไทย “สืบสานพระศรัทธา องค์รัตนาศรีแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ)

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอเชียงขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ สมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยามเทิดพระเกียรติ ปีที่ 2 ภายใต้โครงการ โคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒนธรรมของไทย “สืบสานพระศรัทธา องค์รัตนาศรีแผ่นดิน” โดยจัดกิจกรรม ถวายโคมประทีปพระราชทาน 176 โคม ถวายวัดในพระพุทธศาสนา 176 วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542-ข่าว