แม่ฮ่องสอนปล่อยพันธ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล

แม่ฮ่องสอนปล่อยพันธ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล

ที่แม่ฮ่องสอนผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.39 น. ที่ผ่านมา นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ ทำนบปลาบ้านสบสอย บ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ จำนวน 300,000 ตัว ได้แก่ ปลาสร้อยขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากนายวีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.ประมงจังหวัด