เพชรบุรี- สิ้นสุดการรอคอย “พะเนินทุ่ง

เพชรบุรี- สิ้นสุดการรอคอย “พะเนินทุ่ง แก่งกระจาน “เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว

บรรยากาศการเปิดท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่งวันแรกในวันที่1พย2564 สุดคึก

นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่งชุดแรก มนต์เสน่ห์ของป่ามรดกโลก”แก่งกระจาน ยังคงให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยทะเลหมอกที่หนาแน่น อากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับเสียงตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทธยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่งในวันที่ 1 พ.ย.นี้ หลังจากประกาศปิดปรับปรุงเส้นทางขึ้นเขาเป็นระยะเวลานานถึง 3 ปี โดยนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเพชรบุรี และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกำหนด สำหรับ “เขาพะเนินทุ่ง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ประกอบด้วยทิวทัศน์ที่งดงามทั้งยามปกติและยามมีทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเหมาะแก่การพักแรม โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 50 กิโลเมตร บนยอดเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและไม้ต้นเล็ก ๆ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ 2 จุด ได้แก่ จุดชมวิวเขาพะเนินทุ่ง เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูงและเป็นที่นิยมมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงามและอากาศสดชื่นเย็นสบาย โดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าที่สามารถชมทะเลหมอกได้บริเวณจุดชมวิวของยอดเขาพะเนินทุ่ง

นอกจากนี้ทางอุทยานฯได้เปิดการท่องเที่ยวที่ทำการอุทยานบริเวณรอบเขื่อนแก่งกระจาน และที่บริเวณบ้านกร่างแคมป์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าและมีสัตว์ป่า ยังได้มีการพัฒนาศูนย์บริการแห่งใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังได้ดำเนินการติดตั้งแท่งหินสีขาวขนาดใหญ่สัญลักษณ์มรดกโลก ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่สำคัญเตรียมความพร้อมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ให้แก่นักท่องเที่ยว ลดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยาน เพื่อไม่เกินกว่าที่กำหนด เจ้าหน้าที่ทุกนายได้รับการฉีดวัคซีนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ก่อนมาเดินทางเข้ามาขอให้นักเที่ยวประสานกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพักทุกครั้งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อเป็นไปตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หมายเลขโทรศัพท์ 032- 772 311

ส่วนทางด้านมาตรการณ์การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปนั้น พ.ต.อ. จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายให้เปิดประเทศ และ จังหวัดเพชรบุรีเป็น 1 ใน จังหวัดที่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้พื้นที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ก็เป็นอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับการความนิยม อีกทั้งยังเพิ่งได้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวเพชรบุรี ชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน สัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง สัตว์ป่านาๆ ชนิด ซึ่งจะเปิดซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทางสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน จึงเตรียมความพร้อมกำลังพล ในด้านความปลอดภัย เพิ่มความถี่ในการตรวจตราความป้องภัย โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ตามเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยว สำรวจกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามยุทธวิธีตำรวจ พร้อมจัดกำลังตำรวจออกบริการบริเวณจุดทางร่วม ทางแยก 24 ชม. จัดรถจราจรคอยช่วยเหลือนักท่อง กรณีรถเสีย น้ำมันหมดและอื่นๆ

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานของ สภ.แก่งกระจาน ได้ฉีดวัคฉีน ครบทุกคนแล้ว พร้อมทั้งผู้กำกับ ได้เน้นย้ำให้กำลังพล สวมแมสก์ตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ
นอกจากนั้น พ.ต.อ. จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา ผกก.สภ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ขอเชิญชวนนักเที่ยวทั้งชาวเพชรบุรี ชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้มาท่องเที่ยวที่แก่งกระจานในปีการท่องเที่ยวนี้ ซึ่ง ตำรวจ สภ.แก่งกระจาน ทุกนาย พร้อมดูแลความรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง.

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี