ลำพูน- ทต เวียงยอง ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการขุดลอก ปรับพื้นที่

ลำพูน- ทต เวียงยอง ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการขุดลอก ปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม อีกทั้งเป็นการเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่

วันที่ 30 ก.ย.2566 เทศบาลตำบลเวียงยอง นำโดย นางสาวสิริมาพร รัตนภูมิสิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านแม่สารป่าแดด ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านแม่สารบ้านตอง

และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการขุดลอก ปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม

อีกทั้งเป็นการเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตั้งแต่บริเวณแยกไฟแดงอำเภอเมืองลำพูนไปจนสุดตลอดเส้นทางลำเหมือง และลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเวียงยอง

🟩 Line official เทศบาลตำบลเวียงยอง

https://lin.ee/kEG9gSR

📣📣พบปัญหาแจ้งได้ที่

https://landing.traffy.in.th?key=jhjQTjyJ

นายแทน ต่อมสังข์ เลขานุการสมาคมสื่อมวลชนจามเทวีฯ รายงาน