ราชบุรี/สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานใหญ่วันนักข่าว5.มีนา.2562

ราชบุรี/สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานใหญ่วันนักข่าว5.มีนา.2562
ของทุกปี.เป็นวันนักข่าวไทยหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยสืบเนื่องมาจากในวันนั้นเป็นวันที่มีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยทางสมาคมนักข่าวจึงได้กำหนดให้เป็นวันนักข่าวสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้
นางปริชาติ(หญิงย่า)ยามช่วง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่

กว่าทุกปีเพราะตัวเองเป็นนายกสมัยแรกต้องทำให้เต็มกำลังที่มีอยุ่ในวัย73ปีว่ามีความขยัน.อดทน.ให้รักกันในมวลผู้บริหาร.กรรมการ.สมาชิก.เป็นหนึ่งเดียวกันให้กับกรรมการบริหารที่ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้พร้อมจะพัฒนาองค์กรสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีให้ดียิ่งๆขึ้นไปนางปริชาติ.(หญิงย่า)ขาดช่วง.นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีพร้อมจัดงานวัน”สื่อสารมวลชนในวันที่5มีนาคม2562″ที่หอประชุมเทศบาลเมืองราชบุรีเวลา18.00น.เป็นต้นไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน