ดูแลประชาชนทุกเวลา ” กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ เติมน้ำช่วยเหลือครู นักเรียน หอพัก รร.สาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

” ดูแลประชาชนทุกเวลา ” กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ เติมน้ำช่วยเหลือครู นักเรียน หอพัก รร.สาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพล พร้อมด้วย รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 4 คัน นำน้ำไปช่วยเหลือให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 2 เที่ยว

รวมปริมาณน้ำ จำนวน 48,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียน ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่ง คณะครูและนักเรียนรู้สึกขอบคุณทหารที่เข้ามาช่วยเหลือโดยทันที โดยเข้ามาช่วยตั้งแต่วันเสาร์แล้วช่วยต่อเนื่องในวันนี้ รวมยอดสะสมน้ำที่ให้การช่วยเหลือ จำนวน 96,000 ลิตร