เครือสหพัฒน์ !! กลุ่มไทยออยล์ ร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 25 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ศูนย์ข่าว แหลมฉบัง/ เครือสหพัฒน์ !! กลุ่มไทยออยล์ ร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 25 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผย กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ณ อาคารพลศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 22 โรงเรียน จากทั่วจังหวัดชลบุรี โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันตอบปัญหาแบบมีตัวเลือกพร้อมกันทั้งหมดทุกทีมให้ครบทุกข้อที่กรรมการกำหนด ทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ถึง 5 จากการแข่งขันของรอบคัดเลือกได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาแบบไม่มีตัวเลือกพร้อมกันทั้งในจำนวนข้อที่กรรมการกำหนด ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งนักเรียนจะต้องตอบคำถามซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม พลังงานทดแทน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้ถูกต้องมากที่สุด

สำหรับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัลจากกลุ่มไทยออยล์ รางวัลชนะเลิศได้ทุนการศึกษา 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ทุนการศึกษา 4,000 บาท รางวัลชมเชย ได้ทุนการศึกษา 2,000 บาท ซึ่ง รร.อัสสัมชันศรีราชาคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ รร.ชลกันยานุกูล และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

# สมชาย แก้วนุ่ม รายงาน จากอำเภอ ศรีราชา จ.ชลบุรี 081-6505053