นฤมล’ ลุยระบบ Big Data ‘คนมีฝีมือ ยุค 5G’

‘นฤมล’ ลุยระบบ Big Data ‘คนมีฝีมือ ยุค 5G’

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เดินหน้าระบบ Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะ สอดรับตำแหน่งงานว่าง สู่การพัฒนาฝีมือแรงงานในยุค 5G

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคุณณัฐฐินันท์ สุขสมพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำกัด และคณะ ที่ได้เข้าแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงหารือแนวทางการสร้าง Smart Governance ด้วยการสร้าง Digital Service Platform บน Line Official Account ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
สำหรับระบบดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด ในฐานะ บริษัทร่วมทุนของ CAT Telecom โดยทาง CAT Telecom เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกับ พันธมิตรด้าน Digital Platform บริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด ในฐานะทีม Line Govtech และ บริษัท โมเดอร์น เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งจะเป็นระบบที่เชื่อมต่อและเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์

รวมถึงเป็นช่องทางการส่งเสริมองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนทั่วไปด้วยรูปแบบของ Social Platform ที่สะดวกต่อการใช้งานของประชาชนทุกกลุ่ม
รมช. แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดจากความร่วมมือในการสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างช่องทางในการเชื่อมต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมฯ ในการให้บริการประชาชนด้วย ช่องทาง Line Official Account เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ทั้งด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง ความต้องการจ้างงานของนายจ้าง และความประสงค์ของแรงงานที่ต้องการตำแหน่งงาน โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลบุคคลที่เข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ ของกรมฯ ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารแบบสองทางระหว่างหน่วยงานกับประชาชนได้ตรงกลุ่มมากขึ้น
รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบ Line Official Account เพื่อให้ผู้อบรมใช้เป็นช่องทางตั้งแต่การลงทะเบียน การเข้าอบรม ตลอดจนการทำแบบทดสอบ โดยมีระบบ Free WiFi ที่มีคุณลักษณะพิเศษในการดึงผู้ใช้ WiFi เข้าเป็นสมาชิกบน Line Official Account โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้มีสมาชิกในระบบเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะได้ติดตั้งระบบ Free WiFi ไว้บริเวณหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ