มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล ช่วยเหลือ ราษฎรบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน ประสบปัญหาโรงอบหวายชำรุดเสียหายจากไฟไหม้

มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล ช่วยเหลือ ราษฎรบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน ประสบปัญหาโรงอบหวายชำรุดเสียหายจากไฟไหม้

ร้อยตรี ไพบูลย์ สายหงษ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง พร้อมด้วยกำลังพล ช่วยเหลือ ราษฎรบ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ประสบปัญหาโรงอบหวายชำรุดเสียหายจากไฟไหม้

และโรงอบหวายได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดเชียงราย โดยชุดปฏิบัติการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ทำการติดตามปัญหาและจะประสานส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต่อไป