มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

วันที่ 30 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน กระเป๋าเป้ และอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และยกระดับการศึกษาของประเทศต่อไป โดยมีศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอระแงะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ

โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 128 ผืน กระเป๋าเป้ จำนวน 560 ใบ และอุปกรณ์กีฬาจำนวน 39 ชุด เพื่อมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งเป็นนักเรียนชาย 240 คน และนักเรียนหญิงจำนวน 256 คน รวมทั้งสิ้น 496 คน

ทั้งนี้ การมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีสิทธิและโอกาสทัดเทียมเด็กอื่นๆในพื้นที่ทั่วประเทศ และทรงพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประจำทุกปีซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนและคณะครูอย่างหาที่สุดมิได้