ร้อยเอ็ดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท๒๓๐คนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท. สมนึก/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท๒๓๐คนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ศาลาการเปรียญ วัดประดู่ทรงธรรมตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10(ธ)ประธานสงฆ์ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายฆราวาส จัดพิธี บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการดำเนินงานของนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ อุปสมบทจำนวน230คน

นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า .-ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 1 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ทราบว่า สำนักพระราชวัง ประกาศว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกัน ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

การนี้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศ โดยกำหนดจัดโดยกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอุปสมบททั่วประเทศ 6,810 คน

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรร ให้จากพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมเฉลิมพระเกียรติจำนวน 99 คน โดยกำหนดวัดศูนย์กลาง การจัดโครงการระดับจังหวัดที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วัดป่าทรงธรรมตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดที่เป็นศูนย์กลางระดับอำเภอและวัดที่เข้าร่วมโครงการมีผู้สมัครเข้ารับการอุปสมบทจำนวน 230คนบรรพชาสามเณร 1 คน

จึงขอกราบนิมนต์พระญาณวิลาศ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) พระอุปัชฌาย์และเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคลิปผมแก่ผู้ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณโอกาสนี้

กิจกรรมประกอบด้วย ประธานเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พิธีขลิบผมนาค,พิธีปลงผมนาค,ขอขมากรรม,พิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้แทนนาค พิธีอุปสมบทตามพระธรรมวินัย

—///–ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธานชมรมฯ-ข่าว
กนกวรรณ อ้วนศรีเมือง-ภาพ