ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดสุโขทัยมอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้

ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดสุโขทัยมอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้

เมื่อเวลา 09.20น.ของวันที่ 31พค.2566 ณ.ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบเงินตามโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือ บ้านผู้ยากไร้ของจังหวัดสุโขทัยจาก นาย โกวิท ทรงคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR)จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบต่อให้นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี ตำแหน่ง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเงินไปดำเนินการต่อ โดยทั้งนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) ได้จัดโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงานราชการของจังหวัดสุโขทัยทุกภาคส่วน ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมและร่วมยอดเงินแล้วได้ 108,000บาทและได้ส่งมอบต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการจัดการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939