ทหารพระราชาปกป้องประชา ดูแล ช่วยเหลือสองพี่น้องสู้ชีวิตลำพัง พ่อแม่แยกทาง

“ทหารพระราชาปกป้องประชา ดูแล ช่วยเหลือสองพี่น้องสู้ชีวิตลำพัง พ่อแม่แยกทาง”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจ และให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เป็นผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย และฐานะยากจน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านเลขที่ 268 หมู่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อีกทั้งระดมสรรพกำลังในการดูแล และช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ ตลอดจนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เน้นย้ำให้หน่วยทหารในจังหวัดน่านพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงทางการแพทย์ได้ยากลำบาก เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวจังหวัดน่าน

โดยพบนางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาศัยกับพี่สาวอยู่กันเพียงสองคนพี่น้อง เนื่องจากพ่อกับแม่แยกทางกัน ทั้งสองพี่น้องเป็นเด็กตั้งใจเรียน ผลการเรียนดี แต่ฐานะยากจน มีรายได้น้อย ในการนี้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน นอกจากนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบของอุปโภค บริโภค และเจลแอลกอฮอล์พระราชทานให้อีกด้วย

อีกทั้งได้นำชุดจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดพื้นที่บริเวรรอบบ้าน นำชุดทหารช่าง มณฑลทหารบกที่ 38 ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และติดอุปกรณ์ส่องสว่างภายในบ้านเพิ่มเติม พร้อมกันนี้ได้นำเมล็ดพันธ์ุจากโครงการทหารพันธ์ุดี พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการจัดทำแปลงผัก สอนวิธีการทำปลูกผักตามแนวทางของโครงการทหารพันธุ์ดีให้กับทั้งพี่น้องสองด้วย เพื่อช่วยสร้างอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้เน้นย้ำ และแนะนำการป้องกันตนเองจากโควิด 19 การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสถาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ