นครนายก – ผู้ว่าฯประชุมหน่วยงานวางแผนดับไฟป่าเขาแหลม

นครนายก – ผู้ว่าฯประชุมหน่วยงานวางแผนดับไฟป่าเขาแหลม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางดับไฟป่าเขาแหลม

เมื่อเวลา 08.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชกสรจังหวัดนครนายก ประชุมหารือวางแผนการดับไฟป่าที่เขาแหลมในเขตพื้นที่เขาพระ หมู่ที่ 13 โดยมีหลายหน่วยงานร่วมวางแผนในครั้งนี้ โดยมี เจ้าหน้าที่ป่าไม่,

เจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า, กู้ภัยสว่างอริยะ และเฮลิคอปเตอร์ บรรเทาสาธารณภัย(KA-32) และเฮลิอปเตอร์จากหน่วยงานทหารจังหวัดลพบุรี เข้าสนับสนุนในภาระกิจดับไฟป่าที่เขาแหลม เวลา12.30 น.

สัมภาษณ์ นายบัญชา เชาวรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สือข่าวจังหวัดนครนายก