กฟผ. ติดตั้งเสาไฟ LED ส่องสว่าง บนถนนสายหมู่บ้านห้วยเดื่อ – หมู่บ้านแม่สะกึด ตาม“โครงการร่วมแรงร่วมใจติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง”

🛑กฟผ. ติดตั้งเสาไฟ LED ส่องสว่าง บนถนนสายหมู่บ้านห้วยเดื่อ – หมู่บ้านแม่สะกึด ตาม“โครงการร่วมแรงร่วมใจติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง”

=========
🔻🔻🔻🔻
วันที่ 30 มีนาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับเขื่อนภูมิพล โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง และโครงการพัฒนา โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อติดตั้งเสาไฟ LED ส่องสว่างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 25 ต้น เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องอาศัยเส้นทางสัญจร ระหว่างบ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 บ้านแม่สะกึด หมู่ 4 ตลอดจนชาวชุมชนบ้านห้วยแก้ว หมู่ 7 ตำบลผาบ่อง ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าว ยังไม่มีไฟส่องสว่างถนน อาจทำให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการอำนวยความสะดวกของ นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง และนายอภิชาติ ปัญญามูลวงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นำชาวบ้านจิตอาสาชุมชนในพื้น เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการร่วมแรงร่วมใจติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง” เพื่อช่วยกันติดตั้งเสาไฟในครั้งนี้

ทั้งนี้ นายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่อง การพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า “โครงการร่วมแรงร่วมใจติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง” ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจัดหาหลอดไฟ LED Solar Cells งานประกอบเสาไฟ และติดตั้งเสาไฟโดยโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน ในสังกัดของเขื่อนภูมิพล ส่วนประกอบอื่นๆในงานติดตั้ง เช่น เหล็กเสาและฐานเสาไฟ เครื่องจักรขุดดิน แรงงานบางส่วน อาหารและน้ำดื่ม โดยโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน ในสังกัดของฝ่ายบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยการประสานงาน ในการจัดสรรงบประมาณ ประสานงานหน่วยงานและชุมชนท้องที่ ในการเข้าติดตั้งเสาไฟ โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จึงทำให้งานติดตั้งเสาไฟบนถนนสายดังกล่าว รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 3 กิโลเมตร เลือกติดเฉพาะจุดที่เป็นทางร่วมทางแยก และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทาง กฟผ.หวังว่าการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างในครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณรุจิรา Maehongson Creative